Rooni järv

Pindala: 4,6ha
Kaldajoone pikkus: 1400m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9697222
Long: 26.0919444

Rooni järv


Valgamaal, Puka vallas, Soontaga küla juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu.


Pindala 4,6 ha, kaldajoon 1400 m, pikkus 760 m, laius 200 m


Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6427379  57°58'13" N 
623767 26°5'29" E 


Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pehme- ja heledaveeline, rohketoiteline

KKR kood: VEE2116000

 

Rooni järv. Foto: tamka1


Rooni järv on loode-kagu suunas piklik, kaguosas tublisti laienev metsajärv. Tema pindala on 5 ha, sügavus 17 m (sellest puhast vett 14 m). Kõige sügavam on järve laienenud kaguosa, eriti läänekalda lähedalt. Kitsas järvekael on vaid 2 m sügav. Kaldad on madalad, kuid kõvad, väga kitsa õõtsikuribaga. Põhja katab muda. Kitsenevas loodeotsas on ujumisvõimalus. Kalda ääres leidub rohkesti vette langenud puid.

Umbjärv, mida Nauska järvega ühendab kanal. Vesi on kollakasroheline, vähese läbipaistvusega (1,4 m) ja tugevasti kihistunud. 1974. a. juulis puudus hapnik 5 m sügavusel, samal sügavusel langes ka temperatuur järsult. Gaasire¼iim on talvel eriti halb.

Taimestik oli 1974. a. erakordselt vähene ja ka liike oli vähevõitu (11). Suvine vee õitsemine on tavaline nähtus.

Kaladest leidub haugi, ahvenat ja kokre. 1956. a. olevat Sootaga järvest suurveega sisse tulnud särg ja linask. 1973. a. on järve lastud karpkala, kokre ja linaskit. Endine kalade sissetuleku tee Nauska järvest on nüüd võrega suletud. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Uuematel andmetel (sügis 2021) leidub järves haugi, linaskit, mudamaimu ja kokre. Ahvenat ja särge pole juba aastakümneid tabatud, enam pole ka karpkala. Haugi on keskmisel määral, tema põhitoiduks on mudamaim. Ka linaskit on keskmisel määral ja ettesöötmist kasutades on teda võimalik püüda ka käsiõngega. (Kalapeediat teavitas: Kristjan Pikk).  
 
Allikad:Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee

 

Vaata lisaks:

Nauska järv
Rooni järved