Nauska järv

Nauska järv

Valgamaal, Puka vallas, Soontaga küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6427598

57°58'20" N

Y

623847

26°5'35" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 5,5 ha, kaldajoone pikkus 1 158 m

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2116010

Valga maakonnas, Väike-Emajõe idakaldal, Jõgevestest 3,5 km kagu pool asub kahest eraldi veekogust moodustunud kaksikjärv. Mõlemad on loode-kagu suunas pikliku kujuga ja paiknevad teineteisega paralleelselt. Läänepoolne kannab Rooni, idapoolne Nauska järve nime. Järvi eraldab teineteisest piklik seljandik, mida läbib neid ühendav kanal. Varem on järvi ühendanud väin.

Rooni järvest pisut suurem , kuid madalam loode-kagu suunas piklik järv, mida ümbritseb mets. Idakalda keskosas on kõva kruusane-liivane põndak, mujalt on kaldad madalamad, kuid kõrgemad kui Rooni järvel. Õõtsik on laiem kui Rooni järvel.

Umbjärv, mida Rooni järvega ühendab kanal. Võib oletada, et hüdrokeemiline reêiim on samasugune nagu Rooni järves.

Kaladest leidub haugi, ahvenat ja kokre ning särge. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Uuematel andmetel (sügis 2021) leidub järves haugi, linaskit, mudamaimu ja kokre. Ahvenat ja särge pole juba aastakümneid tabatud, enam pole ka karpkala. Haugi on keskmisel määral, tema põhitoiduks on mudamaim. Ka linaskit on keskmisel määral ja ettesöötmist kasutades on teda võimalik püüda ka käsiõngega. (Kalapeediat teavitas: Kristjan Pikk).

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Rooni järv
Rooni järved