Ohepalu LKA vooluveed ja järved

Ohepalu looduskaitseala on looduskaitseala Lääne-Virumaal, Kadrina vallas.

Ohepalu LKA loodi 1973. aastal ning on osa Lahemaa Rahvuspargist. LKA pindala on 5089 ha. 

LKA asub Põhja-Eestis, Vahe-Eesti ehk Kõrvemaa tasandiku kirdeosas, ulatub ühtlasi Pandivere kõrgustiku loodejalamile ja paikneb Valgejõe ja Loobu jõe keskjooksu vahelisel territooriumil. Valgejõgi on u 5 km ulatuses ka ala edelapiiriks.


Looduskaitsealal asuvad vooluveekogud:

Arbavere oja (Liivoja) VEE1078800

Kõnnu oja VEE1079000

Läsna jõgi (Nõmmoja) VEE1078900

Pala oja VEE1079700

Põima kraav VEE1079400

Valgejõgi VEE1079200

Välinurme oja VEE1078700


Looduskaitsealal asuvad järved:

Haugjärv (Ämmassaare Haugjärv) VEE2009600

Kõverjärv (Vatku Kõverjärv) VEE2004200

Lossijärv VEE2004100

Mädajärv (Udriku Mädajärv) VEE2009200

Ohepalu järv VEE2011500

Suur Kaanjärv VEE2009500

Suurjärv (Udriku Suurjärv) VEE2010700

Udriku laugas VEE2011100

Vahe-Kaanjärv VEE2009410

Väike Kaanjärv VEE2009400

Väikejärv (Udriku Väikejärv) VEE2010800


Allikas:

http://loodus.keskkonnainfo.ee


 

Vaata lisaks:

Suur Kaanjärv (Esimene Kaanjärv)
Udriku laugas
Väike Kaanjärv
Väikejärv (Udriku Väikejärv, Väike Udrikjärv)
Suurjärv (Udriku Suurjärv, Suur Udrikjärv, Udriku järv)
Vahe-Kaanjärv
Mädajärv (Udriku Mädajärv, Kõnnu Mädajärv)
Lossijärv (Arbavere)
Kõverjärv (Vatku Kõverjärv, Vohnja Kõverjärv)
Haugjärv (Ämmassaare Haugjärv)
Ohepalu järv (Ohepalu Suurjärv)