Kõverjärv (Vatku Kõverjärv, Vohnja Kõverjärv)

Kõverjärv (Vatku Kõverjärv), ka Vohnja Kõverjärv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Uku küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6587072

59°24'22" N

Y

613464

25°59'52" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 2,8 ha, suurim sügavus 4,5 m, pikkus 270 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 789 m

Registri kood VEE2004200

Lääne-Virumaal, Vohnja asundusest 5 km loode pool asub enam-vähem põhja-lõuna suunas pikliku, veidi kõverdunud kujuga Vohnja Kõverjärv. Järve pindala on 2,8 ha, suurim sügavus 4,5 m. Ida ja lääne pool on kallas kõrge ning metsane, lääne ja lõuna pool madal ja kaetud rabamännikuga. Põhja pool ulatub liivane kallas vette, moodustades liivase kaldavöötme. Mujal on kaldavööde tirbane, kohati ääristatud turbasamblaõõtsikuga.

Vatku Kõverjärve näol on tegemist umbjärvega. Vesi on kollakaspruun, vähe läbipaistev (1,3 m), hästi segunev ja soojenev. Veetaimestikku oli 1960 a. rohkesti. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Ahven, haug. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/