Ohepalu järv (Ohepalu Suurjärv)

Pindala: 67,9ha
Kaldajoone pikkus: 3320m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetus: 4 korda aastas
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.3338889
Long: 25.9519444
Ohepalu järvka Ohepalu Suurjärv

 Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Ohepalu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6578932

59°20'2" N

Y

611088

25°57'7" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 67,9 ha, keskmine sügavus 0,5 m, suurim sügavus 2,5 m, pikkus 1 160 m, laius 940 m, kaldajoone pikkus 3 320 m

Valgala pindala 7,5 km2, veevahetus 4 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2011500

Ohepalu järv

Ohepalu järv (Ohepalu Suurjärv) on Ohepalu külast 1 km lõuna pool ja Ohepalu vallseljakust ida pool keset raba asuv ümariku kujuga järv.

Kaldad on madalad, enamasti ääristatud õõtsikuga. Põhja katab 2 m paksune turbamudakiht. Väga haruldase nähtusena kasvab sellel kogu järve ulatuses kiht turbasammalt. Järves on väga palju suuri kände.

Endine umbjärv, kuhu nüüd voolavad idast ja põhjast kraavid. Väljavool kraavi kaudu Valgejõkke. Vesi on punakaspruuni värvusega, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Talvel, mil järv suures osas jäätub põhjani, on gaasireêiim tõenäoliselt halb.

Ainsaks veetaimeks oli 1953 a. turbasammal.

Kalastik koosneb vaid mõnest haugist. 

Veelindudest pesitsevad siin tõenäoliselt järvekaur, sõtkas, sarvikpütt, piilpard ja mudatilder. Ohepalu raba laugastelt on leitud seni Eestis ainuke punakurk-kauri pesa.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Ohepalu LKA vooluveed ja järved
Udriku järved (Udrikjärved, Vohnja järved)