Nurme poldri veehoidla (tiik 2)

Nurme poldri veehoidla (tiik 2)

Pärnumaal, Audru vallas, Põldeotsa küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Pindala 2,5 ha, kaldajoone pikkus 1142 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6471880 58°23'13" N 
519039  24°19'31" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Registri kood VEE2064360

Latikas, koha, linask, ahven, haug, särg, viidikas, nurg. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

polder
Nurme veehoidla (Audru poldri tiigid)
Nurme poldri veehoidla (tiik 1)