Nurme poldri veehoidla (tiik 1)

Nurme poldri veehoidla (tiik 1)

Pärnumaal, Audru vallas, Põldeotsa küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Pindala 2,3 ha, kaldajoone pikkus 1136 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6472377  58°23'29" N 
519087  24°19'34" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Valgala 1 km2, maht 196,3 tuh m3

Registri kood VEE2064350

Latikas, koha, linask, ahven, haug, särg, viidikas, nurg. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

polder
Nurme veehoidla (Audru poldri tiigid)
Nurme poldri veehoidla (tiik 2)
Hotmedia.ee