Alumine paisjärv (Sillamäe alumine paisjärv)

Alumine paisjärv, ka Sillamäe alumine paisjärv

Ida-Virumaal, Sillamäe linna juures asuv avalik paisjärv

Pindala 2,3 ha, kaldajoone pikkus 1 041 m
Valgala pindala 90,6 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6590671  59°24'1" N 
713022  27°45'6" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2073510

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv, Sillamäe keskmine paisjärv)
Sõtke paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv)