Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv, Sillamäe keskmine paisjärv)

Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv), ka Sillamäe keskmine paisjärv

Ida-Virumaal, Sillamäe linnas asuv paisjärv. Avalik veekogu
Paisjärv asub Sõtke jõel.

Pindala 12 ha, kaldajoone pikkus 2 435 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6590082  59°23'41" N 
713232  27°45'17" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2073520


Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Sõtke paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv)
Alumine paisjärv (Sillamäe alumine paisjärv)