Sõtke paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv)

Sõtke paisjärv, ka Sillamäe ülemine paisjärv

Ida-Virumaal, Sillamäe linna ning Vaivara valla Sõtke ja Vaivara külade juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Paisjärv asub Sõtke jõel.

Pindala 30,5 ha, kaldajoone pikkus 6 532 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6589102  59°23'9" N 
713665  27°45'41" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2085110

Märkus: Tegemist on kahe paisjärvega, koodid VEE2073510 ja VEE2085110

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv, Sillamäe keskmine paisjärv)
Alumine paisjärv (Sillamäe alumine paisjärv)