Mõruklased (Acheilognathinae)

Mõruklased(Acheilognathinae), kiiruimsete kalade alamsugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonnast. Inglise bitterling-like cyprinids; saksa Bitterlinge.

Elavad Aasias (puuduvad Kesk-Aasias), 2 liiki ka Euroopas. 2018. a juunis leiti euroopa mõrukas (Rhodeus amarus) esmakordselt ka Eestis Pärnu jõest.

Elavad sümbioosis kahepoolmeliste limustega, erinevate jõe- või rannakarpidega, keda vajavad kudemiseks. Emasele kalale tekib kudeajaks pikk torujas muneti, mille abil ta paigutab marjaterad limuse lõpusekabrisse, isane laseb aga oma „piima“ limuse hingamisvette. Viljastatud mari viibib limuse kojas seni, kuni vastsed muutuvad ujumisvõimeliseks. Limuste vastsed omakorda parasiteerivad kaladel, kes on abiks nende leviala laienemisel.

1 Eestikeelse nimetuse puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.


Alamsugukonda kuulub 4 perekonda umbes 72 liigiga (FishBase, 2020):

Acanthorhodeus (Khanka spiny bitterling) – ogamõrukad (1 liik).

Acheilognathuspaljaslõuad (39 liiki)

Rhodeus (typical bitterling) – mõrukad (23 liiki)

Tanakiatanakiad (9 liiki)

Jaanuar, 2020

Vaata lisaks:

Tanakiad (Tanakia)
Paljaslõuad (Acheilognathus)
Ogamõrukas, ka hõbemõrukas (Acanthorhodeus chankaensis)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Mõrukad (Rhodeus)
Hotmedia.ee