Mõrukad (Rhodeus)

Mõrukad (Rhodeus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karplaste (Cyprinidae) sugukonna mõruklaste (Acheilognathinae) alamsugukonnast. Inglise bitterlings; vene горчаки. Enamus liike Ida- ja Kagu-Aasias, 2 liiki ka Euroopas (euroopa mõrukas ja makedoonia mõrukas). Elavad seisva või aeglase vooluga veekogudes. Väikesed (enamus liike alla 10 cm), kõrge, külgedelt lamendunud kehaga. Poised puuduvad. Toituvad peamiselt taimeosadest, ka põhjaselgrootuist. Tõenäoliselt just taimede (niitvetikate) söömise tõttu on mõrukate lihal mõru maitse.

Kudemiseks vajavad suuri kahepoolmelisi limuseid (jõe- või järvekarpe). Emastel areneb kudemiseks välja torujas muneti, mille abil ta paneb kalamarja limuse lõpusekambrisse. Isane paiskab oma spermid „piimana“ limuse hingamisvette. Limuste vastsed omakorda parasiteerivad kaladel ja mõrukad on abiks limuste leviala laienemisel.

Kasutatakse akvaariumikaladena, ka kalastamisel söödakaladena.

Perekonnas on 22 liiki:

Rhodeus albomarginatus F. Li & R. Arai, 2014 – eestikeelse nimeta. Endeemne liik Hiinas Anfui provitnsis Poyangi järve voolavas Lvjiangi jões (Jangtse vesikond). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 5,8 cm.

Pilt puudub

Rhodeus amarus Bloch, 1782 (European bitterling) – euroopa mõrukas. Vt artiklit Mõrukas, euroopa mõrukas.

Rhodeus amurensis Vronsky, 1967 – amuuri mõrukas. Aasia: Amuuri jõgi ja Khanka järv. Peetud ka lighti mõruka alamliigiks. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus teadmata.

Pilt puudub

Rhodeus atremius D. S. Jordan & W. F. Thompson, 1914 (Kyushu bitterling) – jaapani mõrukas. Jaapanis Kyushu saarel. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6 cm. Seisund: ohustatud.Rhodeus colchicus Bogutskaya & Komlev, 2001 (Georgian bitterling) – kolhise mõrukas. Taga-Kaukaasia lääneosa, Gruusia. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6,8 cm. Seisund: pole ohustatud.Rhodeus fangi C. P. Miao, 1934 – fangi mõrukas. Hiinas Zhujiangi, Changjiangi, Huanhe ja Heilongjiangi jõgedes. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 5,8 cm. Kaubanduslik akvaariumikala. Seisund: pole ohustatud.

Pilt puudub

Rhodeus haradai R. Arai, N. Suzuki & S. C. Shen, 1990 – harada mõrukas. Hiinas Hainani provintsi vetes. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 5,6 cm.

Pilt puudub

Rhodeus laoensis Kottelat, A. Doi & Musikasinthorn, 1998 – laose mõrukas. Laoses NamTheumi jões (Mekongi vesikond). Bentopelaagiline, troopiline. Pikkus kuni 4,7 cm. Seisund: ohustatud.Rhodeus lighti (Wu, 1931) (Light's bitterling) – lighti mõrukas. Aasia: Venemaal Amuuri vesikonnas Hanka järves ja selle ümbruse, samuti Põhja-Hiinas. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 7,2 cm (teisal 5,5 cm). Seisund: pole ohustatud.Rhodeus meridionalis S. L. Karaman, 1924 – makedoonia mõrukas. Euroopa: Egeuse vesikonnas Vardari jõest kuni Piniose jõeni (Bulgaaria, Kreeka, Makedoonia, Serbia). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurtes ja keskmistes aeglase vooluga jõgedes, ka järvedes, tiikides, kanalites. Pikkus kuni 9,5 cm. Seisund: pole ohustatud.Rhodeus monguonensis G. L. Li, 1989 – sisemongoolia mõrukas. Endeemne liik Hiina vetes. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus määramata.

Pilt puudub

Rhodeus ocellatus Kner, 1866 (Rosy bitterling) – laikmõrukas. Aasia: Ida-Aasia ja Taiwan; Venemaa. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Aeglase vooluga jõgedes, madalates tiikides, soodes, niisutuskanalites. Pikkus kuni 9,2 cm (tavapikkus 5,2 cm). Kaubanduslik akvaariumikala.Rhodeus pseudosericeus R. Arai, S. R. Jeon & Ueda, 2001 – korea mõrukas. Lõuna-Koreas Namhami jõgikonnas. Pelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6,1 cm.Rhodeus rheinardti Tirant, 1883 – vietnami mõrukas. Vietnam, Annam. Bentopelaagiline, troopiline. Pikkus määramata.

Pilt puudub

Rhodeus sciosemus D. S. Jordan & W. F. Thompson, 1914 – variuim-mõrukas. Aasia: Jaapan. Bentopelaagiline. Subtroopiline. Pikkus määramata. Andmed vähesed.

Pilt puudub

Rhodeus sericeus Pallas, 1776 (Amur bitterling) – harilik mõrukas. Vt artiklit Harilik mõrukas.

Rhodeus shitaiensis F. Li & R. Arai, 2011 – shitai mõrukas. Endeemne liik Hiinas Anhui provintsis Qiupu jões (Jantgtse vesikond). Pelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 6,2 cm.Rhodeus sinensis Günther, 1868 (Light's bitterling) – hiina mõrukas. Hiina jõgedes, intrtodutseeritud ka Afganistani. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 5,8 cm (tavapikkus 4,1 cm). Leiab kasutamist loomatoiduna. Seisund: pole ohustatud.Rhodeus smithii Regan, 1908 – smithi mõrukas. Jaapani vetes Kyushu saarel ja Jaapani saarte lääneosas. Ojades, tiikides, veehoidlates. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6,5 cm. Seisund: äärmiselt ohustatud.Rhodeus spinalis Ōshima, 1926 – hainani mõrukas. Hiinas Hainani saarel ja Xjiangi jõe vesxikonnas, samuti Vietnamis. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10 cm (tavapikkus 7,8 cm). Seisund: pole ohustatud.Rhodeus suigensis T. Mori, 1935 – suigeni mõrukas. Jaapani saartel ja Korea poolsaarel. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus määramata.Rhodeus uyekii T. Mori, 1935 – uyeki mõrukas. Lõuna-Korea. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6 cm.September, 2019

Vaata lisaks:

Mõruklased (Acheilognathinae)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Harilik mõrukas (Rhodeus sericeus)
Mõrukas, euroopa mõrukas (Rhodeus amarus)