Mareensiig (Coregonus maraena)

Mareensiig, ka siirdesiig (Coregonus maraena), kalaliik lõheliste (Salmonidae) sugukonna siigade (Coregonus) perekonnast. Inglise maraena whitefish; saksa Maräne; rootsi älvsik; poola sieja miedwienska; läti siga; leedu sykas; soome siika; vene сиг. Euroopa: Läänemeres Rootsi rannikuvetes (sh Botnia lahes, kuid puudub Gotlandil) ja Läänemere lõunaosas; Põhjamere veehaarde loodeosas Emsi, Weseri ja Elbe vesikondades, ka väikestes jõgedes Scheswig-Holsteinis (Saksamaa) ja Taanis; mitmes Poola, Rootsi ja Venemaa järves; Balti riikides enamasti käsitletud hariliku siiana (Coregonus lavaretus) või selle alamliigina (Coregonus lavaretus maraena). Mage-, riim- ja mereveeline, demersaalne, anadroomne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 130 cm (TL), suurim registreeritud mass 10 kg. Ohustatud. Vähene kaubanduslik väljapüük; kaubanduslik vesiviljelus.


Detsember, 2019

Vaata lisaks:

Siig, ka harilik siig (Coregonus lavaretus)
Siiad (Coregonus)