Pelaagiline traalnoot

Pelaagiline traalnoot, püünis pelaagiliste kalade (heeringas, sardiin, makrell jt), kalmaaride jms püügiks. Esiosa (tiivad, kere suuosa) valmistatakse harilikult suuresilmalisest (400-1000 mm) noodalinast või sünteesköitest (köistraalnoot) või terastrossidest. Kasutusel ahtertraaleritel ja pardtatraalidega traaletritel paaristraalimisel. Traalimiskiirus ulatub 4-7 sõlmeni, seetõttu saab püüda ka kiireid kalu – makrelli, tuunikala jt. Hüdroakustiline aparatuur võimaldab pelaagilise traalnooda suunata täpselt kalaparvele (teha sihttraalpüüki). Suurtel ahtertraaleritel kasutatavate pelaagiliste traalnootada vertikaalava ulatub 60.80 meetrini, horisontaalava 70-90 meetrini. Esimene tagatakse ujukite ja raskuste abil, teine suurte (10-16 m2) profiilsete traallaudadega. Pelaagilise traalnooda ühekordne loomus võib olla üle 100 t. Eestis hakati pelaagilist traalnoota kasutama 1963 räime paaristraalpüügil. Ka „Eesti Kalatööstuse“ laevad pöödsid ookeanil valdavalt peaagiliste traalnootadega.

Põhjatraalnoodast erineb rakenduslikult peamiselt selle poolest, et pelaagilisel traalnoodal puudub grunttropp ja kasutusel on teistsuguse kujuga traallauad. Paaristraalimise puhul traallaudu ei kasutata.


Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Põhjatraalnoot
Paaristraalimine
Pelaagiline kaksiktraalnoot
Traalpüük
Traalnoot