Põhjatraalnoot

Põhjatraalnoot, traalnoot, mida kasutatakse põhjatraalimiseks. Erineb tavapärasest traalnoodast selle poolest, et on varustatud grunttropiga. Grunttropp on püünise alumise selise kaitseks eraldi otstele kinnitatud raskus. Grunttropp riputatakse alumise selise külge ning on viimasest veidi lühem; see kaitseb traali alumist selist liigse kulumise eest ja aitab tõsta selise üle veekogu põhjas olevatest takistustest. Koosneb tavaliselt ketile lükitud kummist ketastest või pallidest, mis on kinnitatud nõnda, et kokkupuutel põhjaga saavad lohisemise asemel keerelda ümber oma telje. Teada olevatel, korduvalt kasutatud traalimistrassidel, milledel ei ole olulisi põhjatakistusi, kasutatakse nn pehmet grunttroppi, milles pole suuri kerasid.


A – vaierid;
B – traallauad;
C – ülemine selis, varustatud ujukitega;
D – alumine selis, varustatud raskuste ja grunttropiga;
E – traalipära.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Pelaagiline traalnoot
Traallaud
Kaabel
Pelaagiline kaksiktraalnoot
Traalnoot