Paaristraalimine

Traalpüügiviis, mille puhul traali veetakse kahe laevaga. Tagab traalnooda rõhtavatuse traallaudu kasutamata, sellega väheneb traalimisel veetakistus ja võrdse traalimiskiiruse juures on paaristraalimisel võimalik kasutada suuremaid traalnootasid kui samade laevadega üksikpüügil. Paaristraalimisel on võimalik püüda kala pindmistes veekihtides, sest väheneb laevamüra hirmutav mõju kaladele traalnooda sees. Samuti saab kergemini muuta traalnooda ava ja traalimissügavust. Paarimistraalimise puuduseks on suurem ajakulu traalnooda sisselaskmisel ja väljavõtmisel ning keerukus laevadega manööverdamisel.

Kahe vaieriga paaristraalimine evitati USA-a 1877. Nüüdisajal on kasutatavaim (Larseni) nelja vaieriga paaristraalimine (nn Larseni süsteem), mis juurutati 1948 Taanis. Seda kasutavad ka Eesti kalurid räime- ja kilupüügil Läänemerel. Traalnoot lastakse vette põhilaevalt kuni kaablite ja vaierite ühenduskohani, abilaev annab viskeliini abil oma ülemise vaieri põhilaevale, kus see ühendatakse traalnooda ühe külje kaablitega ning heidetakse merre. Abilaev võtab oma ülemise vaieri kuni kaabliteni uuesti pardale ja võtab alumise kaabli lahti. Mõlemad laevad ühendavad oma alumised kaablid ja vaierid, kinnitavad ühenduskohta pearaskuse ning alustavad vaierite sisselaskmist. Traalnoota välja võttes tehakse kõike vastupidises järjekorras. Mereviki

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Pelaagiline traalnoot
Pelaagiline kaksiktraalnoot
Traalpüük
Hotmedia.ee