Paat

Paat, väike (alla 15 m) harilikult tekita, vahel osalise või täistekiga laev. Selget piiri paadi ja väikelaeva vahel ei ole. Paat pannakse liikuma mõladega (kanuu), aerudega (sõudepaat), purjedega (purjepaat) või jõuseadmega (mootorpaat). Paadi ehitamiseks kasutatakse puitu, nahka, puukoort, kummi, plasti, rauda, terast jm. Otstarbelt jaotatakse spordi-, matka, kala-, (laevade) töö-, pääste- ja sõidupaatideks.

Varaseimad kalapaatide säilmed pärinevad hilisest kiviajast. Paadi eellasteks peetakse parve ja puutüvest õõnestatud ruhi, vanim ruhi on männipuust ummispuupaat, mis asub Asseni muuseumis (Holland), pärit ajast umbes 6315 eKr. Ruhest arenesid laialipainutatud parrastega vene ja pardalaudade ja kiiluga laudpaat. Põhja-Ameerika indiaanlastel ja Siberi taigaelanikel on puukoorest paadid – kanuud. Eskimod, tšuktšid ja aleuudid kasutavad paatide (kajakk, umiakk) valmistamiseks mereloomade nahku. Suurbritannias, Ameerika indiaanlaste juures ja Mesopotaamias tunti ümaraid korvikujulisi paate. Okeaanias kasutatakse tugipuuga paate - katamaraane.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Ruup
Ruhi
Paaditald
Paadijärg (paadipukk)
Paadivinn
Parras
Jaala
Julla
Lootsik
Mootorpaat
Lodi (paat)
Lappajapaat
Kalapaat
Kakuampaat