Ruhi

Ruhi, ka rump, ruup või mold, künataoline ühest puust, harilikult haavast õõnestatud väheldane paat, üks ürgseimaid veesõidukeid. Tasakaalu tagamiseks võivad ruhil olla laudadest või lattidest tiivad (rump), mõnikord ühendatakse ruhisid paarikaupa kaksikruhideks (katamaraan). Eestis kasutati ruhisid peamiselt Kagu-Eestis väiksematel järvedel 20. sajandi esimese pooleni. Ruhist on arenenud laialipainutatud külgedega vene. Paralleelse tugilati – ujuki – lisamisel ruhi ühele või kahele küljele kujunes ujukpaat (Okeaanias, Kagu-Aasias, Madagaskaril). Mereleksikon, 1996


Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Lootsik
Ruup
Haabjas
Kalapaat
Paat