Padur

Padur (ka marš, maršimaa, padurannik), geograafia termin – mere või suure järvega külgnev märgala, mis on perioodiliselt veega kaetud. Enamik paduraid on soolase veega. Padurad on sageli kaetud rannaniitudega ja vahel soostunud. Padura taimestiku moodustavad enamikus väikesekasvulised rohttaimed, aga ka pillirood ja hundinuiad. Paduraid kasutatakse heinamaa ja karjamaana. Kuivendatud paduraid nimetatakse poldriteks. Padurad on levinud Põhjamere rannikul Taanis, Hollandis, Prantsusmaal ja Inglismaal ning maailmas tasandikulisel rannikul mujalgi, nt USA-s Atlandi ookeani rannikul ja Venemaal Põhja-Jäämere rannikul.


Soolveeline padur Šotimaal

November, 2018

Vaata lisaks:

Padumere rannik
polder
Järv
Meri
Hotmedia.ee