Siiakäär

Pärnu lahe piirkonnas kasutusel olnud kalavõrgu kasutamise viis siia püüdmiseks. Siiakääru üks ots ulatus kaldale, teine oli merel spiraali keeratud. Siig, liikudes ranna ääres, sattus võrgule ja ujus piki seda võrgu umbsoppi, kust kalur ta kahvaga välja võttis.

Allikas: Mereleksikon, 1996


Joonis O. Looritsa raamatust "Endis-Eesti Elu-olu"

September, 2018

Vaata lisaks:

Kouk
Siig, ka harilik siig (Coregonus lavaretus)
Lõkspüünised
Võrgupüük