Silmumõrd

Juhtaia ja tiibadeta lõkspüünis, mille suu on kuni 0,5 m kõrge ja kuni 1 m lai ning pujuse diameeter on kuni 5 cm (Kalapüügieeskiri, 2016). Ajalooliselt on kasutatud Eestis erineva ehitusega silmumõrdasid, sh ka tiibade ning juhtaiaga. Mõrrakere valmistati kas tihedalt paigutatud vitstest või ka tihedasilmalisest võrgulinast. Tänapäeval on levinum silmutorbikute kasutamine, kuid Lätis on ka nüüd veel kasutusel vitstest silmumõrrad.


Silmumõrd ERMis


Tänapäevane silmumõrd


Silmumõrrad Lätis

September, 2018

Vaata lisaks:

Jõesilmu püüdmine ja kasutamine
Silmutorbik
Lõkspüünised