Silmutorbik

Kooniline kuni 30 cm suu läbimõõduga juhtaiata ja tiibadeta lõkspüünis (Kalapüügieeskiri, 2016). Varem valmistati siulmutorbikud kuusekoorest, seejärel kasetohust, õhukestest männilaudadest või ka värnitsaga immutatud papist, nüüd tehakse neid metallist või plastist. Torbik koosneb kahest koonusest: väiksem koonus on suurema sees. Sisemise koonuse tipus on avaus – kui silm läbi selle augu ujub, jääb ta kahe koonuse vahele lõksu. Ka välise koonuse tipus on auk, mis aga püügi ajaks suletakse punniga. Et silmud torbikust kätte saada, võetakse punn ära ja raputatakse silmud välja. Torbikud on tipu juurest seotud paraja vahega ühe pika nööri külge ning niisuguse torbikurivi nimeks on rait. Tavaliselt on raidas 50 torbikut. Rait pannakse tavaliselt risti üle jõe ning kui rait on vette lastud, pööravad torbikud voolu toimel oma laiema otsa mere poole – kuderändel silmud ujuvad neisse lihtsalt sisse.


Silmutorbik Eesti Meremuuseumis

Plastist silmutorbik
September, 2018

 

Vaata lisaks:

Silmumõrd
Jõesilmu püüdmine ja kasutamine
Lõkspüünised