Post, Ilme

Post, Ilme (sünd. 21.09.1939; kuni 1966 Ilme Tenson), Eesti ihtüoloog ja kalakasvataja. Lõpetas 1958 Räpina Keskkooli ja 1963 TÜ bioloogia osakonna. 1964–1966 TÜ botaanika ja taimesüstemaatika kateedri insener, 1966–1986 Vilde-nimelise kolhoosi Aravuse kalamajandi juhataja, ühtlasi 1972–1986 Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi (ELVI) Kalakasvatuse Katsejaama mittekoosseisuline teadur, 1986–1990 vanemteadur, 1990. aastast Aravuse forellikasvatuse juhataja. Töötanud ka E. Vilde nimelise kolhoosi aseesimehe ja esimehena. 1975. aastal kaitses Tartu Ülikoolis bioloogiakandidaadi väitekirja vikerforelli kasvatamist Eesti tiigimajandites. Üle 60 teadustrükise, sh 6 brošüüri.

Eesti Kalakasvatajate Liidu asutajaliige (1989), aseesimees ja juhatuse liige, infolehe "Eesti Kalakasvataja" väljaandmise (1991) initsiaatoreid ja toimetaja.

Tunnustused: 1976 orden "Austuse märk"; 1980 Eesti NSV teenelise kalakasvataja aunimetus; 2004 Valgetähe V klassi teenetemärk; Eesti Vähi- ja Kalakasvatajate Liidu auliige.


Foto: Tairo Lutter/Virumaa Teataja

Virumaa ja Rakvere linna kultuurikandja ja -organisaator: Virumaa kirjandusauhinna ellukutsuja, Virumaa kirjandusauhinna ja Vilde kirjanduspreemia žüriide liige.

Ilme Posti vend on pikaajaline kalakasvataja Rein Tenson.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Tenson, Rein
Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit
Aravuse kalakasvandus