Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit

Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, mittetulundusühing, asutatud 13.07.1989 Eesti Kalakasvatajate Liiduna. Tegevuse eesmärkideks on kalakasvatajate huvide esindamine ja kaitsmine, kalakasvatuse propageerimine, koolituste korraldamine ja rakendusuuringute tegemine. Asutamisaastal oli liidus 70 füüsilist ja 18 juriidilist isikut, 2018. a 20 füüsilist ja 27 juriidilist liiget ning 3 auliiget. Aastast 2011 on juhatuse esimees Riina Kalda. Aastail 1991-2005 anti välja 41 numbrit infolehte Eesti Kalakasvataja.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Paaver, Tiit
Liiv, Aarne
Post, Ilme
Kalakasvatus Eestis