Paaver, Tiit

Paaver, Tiit (sünd. 9.08.1952), eesti geneetik ja kalandusteadlane. Lõpetas 1975 Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna, spetsialiseerus geneetikale. Doktorikraad 1980 (Genetitscheskii polimorfism belkov karpa Cyprinus carpio, Leniningrad State University). 1975-90 TA Zooloogia ja Botaanika Instituutis aspirant, nooremteadur, vanemteadur ja juhtiv teadur, 1990-94 Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi kalakasvatuse osakonna juhataja, 1994-2004 EPÜ Loomakasvatusinstituudi kalakasvatuse dotsent ja kalakasvatuse osakonna juhataja, 2004-16 EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor, alates 2016 emeriitprofessor.

1989−2014 Eesti Kalakasvatajate Liidu juhatuse liige; 1998−2002 „Eesti Kalakasvataja" vastutav toimetaja; 2003−11 Keskkonnaministeeriumi jõevähi töörühma liige; 2003−06 ETF Nõukogu liige ja põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni esimees; 2005−12 Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi Nõukogu Liige; 2005−07 Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige.

2003 Eesti Vabariigi teaduspreemia; 2010 Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Uurimistööd seotud peamiselt kalade populatsioonigeneetika ja kalakasvatusega; üle 60 teaduspublikatsiooni.

Raamatuid:

Tiiu Tohvert, Tiit Paaver. Kalakasvatus Eestis. Tartu, 1999

Kalakasvatus ja kalade tervishoid. Autorid: Tiit Paaver, Jüri Kasesalu, Riho Gross, Mare Puhk, Tiiu Tohvert, Aarne Liiv, Marje Aid. Tartu, 2006. Pehmeköiteline, tavaformaadis, 192 lk.


November, 2018

Vaata lisaks:

Kalakasvatus: perspektiivsed liigid
Kalakasvatus ja kalade tervishoid
Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit
Kalakasvatus Eestis (raamat)
Eesti kalateadlased (loend)