Aravuse kalakasvandus

Aravuse kalakasvandus, Lääne-Virumaal Vinni vallas Aravuse külas paiknev kalandusettevõte, Aravuse Kalakasvandus OÜ.

Ajaloost. Kalakasvatus rajati E. Vilde nim kolhoosi abitootmisettevõttena ja alustas tööd 1967. a lõpus. Idee selleks andis kirjanik Rudolf Sirge, kes märkas Kunda jõe ülemjooksul vana veski paisu ja tegi kolhoosi juhtkonnale ettepaneku sinna kalamajand rajada. Kalakasvanduse rajamiseks annetas ta „seemneks“ ka auhinnaraha (500 rubla), mille sai esimese laureaadina 1965. a Vilde kolhoosilt romaani „Maa ja rahvas“ eest, kui kolhoos selle auhinna asutas. Kalamajand läks hästi tööle. Viljastatud kalamari viidi Aravuselt Tallinna, kust see lennukiga mööda N Niitu laiali veeti. Välja saadeti umbes 10 miljonit marjatera aastas, ca 1/5 kogu Nõukogude Liidus viljastatavast forellikalamarjast. Aravusel tegutses ka Moskva ülikooli embrüoloogiakateedri välibaas, mille laboritest teadlased kalamarjaga katseid tegid. Algselt kümnetonnise kaubakala võimsusega forellimajand kasvatas toodangu kuni kuuekordseks. Osteti osa Narva Elektrijaama jahutusvee kanalist, kuhu pandi kalasumbad – sinna viidi poolekilosed forellid, tagasi toodi 2-3 kilosed.

 Rudolf Sirge mälestusmärk Aravuse kalakasvanduses

Aravuse kalamajandist sai ka nö turismiobjekt, kus käis „kalal“ Eesti NSV partei koorekiht, samuti riigijuhte (nt Juri Antropov), kosmonaute ja kirjanikke Moskvast ja välismaaltki. Eestis tuntud isikutest olid sagedasteks külalisteks parteijuht Johannes Käbin ja laulja Artur Rinne.

1980-ndate kaheksakümnendate lõpus hakkas kalamajand ennast vähehaaval ise majandama ja 1991. a. asutati AS Salmo. Mõne aasta pärast osteti juurde ka Mõdriku, Narva ja Sindi kalamajandid. 1997-2014. a oli ettevõtte nimeks AS Viru Salmo. Turundusprobleemide tõttu tekkisid aga majandusraskused, mille tõttu tuli alguses 3 juurdeostetud kalakasvatust ja seejärel ka Aravuse kalamajand maha müüa. (Kristel Kaljuvee usutlusest Rein Tensoniga. Virumaa Teataja, 10.12.2016.)


Aravuse kalatiigid 2006. a

Aravuse kalakasvatuse ostis L&H Kala OÜ, mis peatselt jagunes kaheks eraldi ettevõtteks: Aravuse OÜ tegeleb kalade töötlemise ja müügiga (oma kalakauplus) peamiselt Rakvere linnas; Aravuse Kalakasvandus OÜ tegeleb kalakasvatusega Aravusel.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Post, Ilme
Tenson, Rein
Kalakasvatus Eestis