Taksonoomia

Taksonoomia, teadus objektide mõttelisest paigutamisest hierarhilistesse üksustesse (taksonitesse) ja sellise paigutamise põhimõtetest. Bioloogiline taksonoomia püüab konstrueerida eluslooduse loomulikku süsteemi, mis põhineb homoloogilisel sarnasusel. Taksonoomias pikka aega kasutatud võrdlev-anatoomilisi, biogeograafilisi, paleontoloogilisi jm meetodeid täiendavad tänapäeval biokeemilised ja molekulaarbioloogilised meetodid. Homoloogiliselt lähedased liigid ühendatakse perekonnaks, perekonnad sugukonnaks, lähedased sugukonnad moodustavad seltsi jne.

Taksonoomia põhimõtetele pani aluse Karl Linné; terminit „taksonoomia“ kasutas esimesena šveitsi botaanik Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) 1813. a ilmunud teoses "Théorie élémentaire de la botanique" („Botaanika algteooria“). Hilisemalt hakati taksonoomia põhimõtteid kasutama peale bioloogia ka geograafias, geoloogias, lingvistikas, etnograafias jm.

Enamasti samastatakse taksonoomia mõiste süstemaatika mõistega, kuid rangelt võttes on taksonoomia vaid osa süstemaatikast; kui bioloogilist süstemaatikat mõistetakse kui teadmisi organismide mitmekesisusest ja nendevahelistest seostest, siis taksonoomia on teadusharu klassifitseerimise põhimõtetest, moodustest ja reeglitest.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri Komisjon
Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri koodeks
Holotüüp
Linné, Karl
Binaarne nomenklatuur
Takson