Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri koodeks

Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri koodeks(I.C.Z.N; inglise International Code of Zoological Nomenclature; prantsuseCode international de nomenclature zoologique), rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kogum, millega reguleeritakse loomariigi taksonite teaduslik nimetamine. Koodeksi järjekordne redaktsioon kinnitatakse rahvusvahelisel zooloogiakongressil. Tänapäeval on jõus Koodeksi 4. versioon, mis jõustus 1. jaanuaril 2000. a. Traditsiooniliselt on Koodeksi ametlikeks keelteks inglise keel ja prantsuse keel – Koodeks avaldatakse samaaegselt mõlemas keeles ja on mõlemas keeles samaväärne.Alates 2012. a tunnustatakse ka elektroonilisi publikatsioone, millede puhul järgitud vajalikke tingimusi.

Juuni, 2019

Vaata lisaks:

Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri Komisjon
Taksonoomia
Binaarne nomenklatuur