Takson

Takson, taksonoomilisse üksusesse kuuluvate organismide kogum. Taksonoomia põhimõiste, organismide süstemaatika üksus ehk kategooria. Allpool on toodud nimistu erineatest taksonitest (nimekiri pole ammendav). Rasvases kirjas (boldis) kategooriad, mida tunnustab Rahvusvaheline Zooloogilise Nomenklatuuri koodeks (I.C.Z.N).


Riik – Regnum

Alamriik – Subregnum

Ülemhõimkond – Superphylum

Hõimkond – Phylum

Alamhõimkond – Subphylum

Ülemklass – Superclassis

Klass – Classis

Alamklass – Subclassis

Infraklass – Infraclassis

Ülemleegion – Superlegio

Leegion – Legio

Alamleegion – Sublegio

Infraleegion – Infralegio

Ülemkohort – Supercohortus

Kohort – Cohortus

Ülemselts – Superordo

Selts – Ordo

Alamselts – Subordo

Infraselts – Infraordo

Ülemsugukond – Superfamilia

Sugukond – Familia

Alamsugukond – Subfamilia

Triibus – Tribus

Alamtriibus – Subtribus

Infratriibus – Infratribus

Perekond – Genus

Alamperekond – Subgenus

Liik – Species

Alamliik – Subspecies


Zooloogilises nomenklatuuris on taksonite sufiksid ära määratud ainult sugukonnarühma taksonitel:

Ülemsugukond -oidea

Sugukond -idae

Alamsugukond -inae

Triibus -ini

Alamtriibus -ina

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Binaarne nomenklatuur
Taksonoomia
Triibus
Hõimkond