Klass

Klass (ladina classis), bioloogilises taksonoomias hõimkonnast väiksem ja seltsist suurem üksus. Inglise class; soome luokka; vene класс.

Klass jaguneb seltsideks, mõnikord ka alamklassideks (lad subclassis). Kasutatakse ka üksusi ülemklass (lad superclassis) ja infraklass (lad infraclassis). Taimede puhul on ladinakeelsetel klassinimedel reeglina sufiks -opsida, alamklassi puhul -idae; vetikate puhul vastavalt -physeae ja -physidae; seente puhul -mycetes ja -mycetidae (sufiksi kasutamine on soovituslik, mitte kohustuslik). Loomade (sh kalade) klassinimedel (ka ülem- või alaklasside nimedel) ühtne sufiks puudub.

Näide:

Ülemklass lõugsuused (Gnathostomata)

Klass kõhrkalad (Chondrichthyes)

Alamklass varilõpusesed (Elasmobranchii)

Alamklass täispeased (Holocephali)

Klassi mõistet kasutas esimesena prantsuse botaanik Josph Pitton de Tournefort; loomade puhul paigutas loomad klassidesse Karl Linné ja klassi peeti süstemaatikas riigi järel kõige suuremaks üksuseks, kuni 19. saj võeti kasutusele klassist suurema hõimkonna mõiste.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Linné, Karl
Takson
Hõimkond
Kalade klassid