Potamoloogia

Potamoloogia (kreeka potamos'jõgi' + logos 'teadus') ehk jõehüdroloogia ehk jõeteadus, hüdroloogia interdistsiplinaarne haru, mis uurib pinnavooluveekogusid ja nende veerežiime: vooluvee erosiooni, jõesetete tekkimist ja ehitust, jõesängi kuju ja selle muutumist jm.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Limnoloogia
Veerežiim
Jõgi
Hotmedia.ee