Jõgi

Jõgi, mageveeline looduslik vooluveekogu, mis kulgeb merre, järve või teise jõkke. Kunstlikke vooluveekogusid nimetatakse kanaliteks ja kraavideks. Suuremaid vooluveekogusid nimetatakse jõgedeks ja väiksemaid ojadeks. Jõge ja oja ei erista kindel mõõt. Jõgi võib olla püsiv või hooajaline. Hooajalised jõed võivad kuivaperioodidel täielikult kuivada. On ka jõgesid, mis voolavad kas osaliselt või täielikult maa all. Pinnavooluveekogusid uuriv teadusharu on potamoloogia.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Eesti jõed
Eesti jõgede loend
Potamoloogia