Veerežiim

Veerežiim ehk hüdroloogiline režiim, vee hulga ja veetaseme ajaline muutumine voolu- ja seisuveekogudes, soodes ja põhjaveekihtides. Veerežiim oleneb kliimategurite (õhutemperatuur, sademed jm) muutumisest. Veerežiimi iseloomustamiseks kasutatakse näiteks vooluhulga muutumist aasta jooksul (jõgedes) või veevahetuse toimumist kordades aasta jooksul (järvedes).

Märts 2018

Vaata lisaks:

Potamoloogia