Iskna jõgi

Iskna jõgi (Isknä jõgi), Võrumaal Võru ja Rõuge valdades voolav jõgi, mis lähtub Vaskna järvest ja suubub paremalt Võhandu jõkke (78,5 km tolle suudmest). Pikkus 29,1 km. Jõkke suubuvad Märss-suu kraav, Holsta oja ja Oraoja. Jõgi läbib Tohkri veskijärve, Alasulu, Mäesulu, Mäeveski järve, Alaveski järve, Piirimäe lumpi, Edejärve (Koroleino), Jaanusjärve, Väikese kõrbjärve ja Kavadi järve. KKR kood: VEE1005100.

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Kavadi (Kavati) järv
Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv)
Jaanusjärv (Sinepijärv, Tahkri järv, Tohkri veskijärv)
Edejärv (Koloreino Edejärv)
Alaveski järv (Küti Alaveski järv)
Hotmedia.ee