Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv)

Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv)

Võrumaal, Lasva vallas, Noodasküla küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6411576

57°48'22" N

Y

687925

27°9'43" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,8 ha, kaldajoone pikkus 469 m

Registri kood VEE2142720

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Iskna jõgi