Halliste jõgi

Halliste jõgi, Viljandimaal läbi Põhja-Sakala, Saarde, Mulgi ja Tori valdade voolav jõgi. Suubub vasemalt Navesti jõkke (12,7 km suudmest). Pikkus 92 km, koos lisaharudega 104,4 km. Läbib Linnaveske, Karksi, Saksaveske ja Kariste järved. Jõkke suubuvad Risti jõgi, Alva jõgi, Lüütre oja, Rabakraav, Tikuti oja, Kutsiku oja, Maimoja, Tõlla oja, Tõõtsi oja, Mõrdepera oja, Pale jõgi, Kuustle oja, Raudna jõgi, Kalmekraav, Naritsaoja, Pornuse oja, Enu oja, Meuse oja, Pöögle oja, Hendrikhansu oja. KKR kood: VEE1136000.

Lähe asub Sakala kõrgustikul, Karksi ürgoru ülaosas. Voolab jõgi mööda Karksi ürgorgu loode suunas; Karksi-Nuia linna ääres on org järsunõlvaline ja seal on jõele rajatud kaks paisjärve (Linnaveske järv ja Karksi järv). Seejärel muutub ürgorg laiemaks ja selle põhi soiseks, jõgi läbib Saksaveske järve. Vana-Kariste ligidal on jõesängi ca 6 km pikkusel lõigul õgvendatud. Kanakülas suubub paremalt Pale jõgi ja vasakult Alva jõgi, mille järel pöörab Halliste jõgi rohkem põhja suunas. Järgneb Halliste jõe ainus kärestikuline lõik, kaitsealune Vardja kärestik. Jõe lõpuosa voolab Soomaa rahvuspargi alal. 7,6 km enne Halliste suuet suubub paremalt Raudna jõgi. Halliste jõgi suubub Navesti jõkke terava nurga all ning see põhjustab suurvee ajal Soomaal suuri üleujutusi.

Üsna kalarikas: peamiselt haug, turb, ahven, harva on tabatud ka forelli.

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Kariste järv (Vana-Kariste järv, Suur-Kariste järv, Väike-Kariste järv)
Saksaveske järv (Saksaveski paisjärv)
Karksi järv (Nuia järv, Karksi paisjärv, Karksi-Nuia paisjärv)
Linnaveski (Linnaveske) paisjärv
Hendrikhansu oja
Hotmedia.ee