Linnaveski (Linnaveske) paisjärv

Linnaveske järv, ka Linnaveski paisjärv

Enno Allik. Linnaveski järv. 2009. Õli, lõuend papil 30x40

Viljandimaal, Karksi vallas, Karksi küla ning Karksi-Nuia vallasisese linna juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Halliste jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6441273

58°6'10" N

Y

592132

25°33'45" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 3,7 ha, kaldajoone pikkus 1 227 m

Registri kood VEE2052320

Ühenduses Karksi-Nuia paisjärvega, vahel on ainult tamm. Väga allikaterohke järv, sügavus kohati 5 m. Esinevad särg, ahven, haug, harvemini vikerforell. Autoga juurdepääs hea, ent kaldalt püügikohti napib. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/