Kalade eristamine (säinas, teib, turb ja tõugjas)

Mitmete karpkalalaste puhul on tegemist vägagi sarnaste liikidega, kelle eristamine vajab kalamehelt vilumust ja ka teadmisi. Eristamine on vajalik kasvõi selleks, et vabastada tabatud tõugjas, kelle püüdmine on Eestis keelatud.

 


SÄINAS
 
Suu otsseisune, väike.
Sabauime väljalõige suur. 
Pärakuuime välisserv sirge. 

TEIB
Suu alaseisune, väike.
Sabauime väljalõige suur.
Pärakuuim nõguse välisservaga. 


TURB
 
Suu otsseisune, suur, ulatub silmani. 
Sabauime väljalõige väike.
Pärakuuim kumera välisservaga.

TÕUGJAS
Suu otsseisune, suur, ulatub silmani.
Sabauime tipud teravad, väljalõige suur.  
Pärakuuim nõgusa välisservaga.


Allikas:
E. Pihu, A. Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
Juuli, 2014

Vaata lisaks:

Teibid (Leuciscus)
Kalade eristamine (säinas, teib, turb ja tõugjas)
Turb (Squalius cephalus, ka Leuciscus cephalus)
Säinas (Leuciscus idus)
Teib (Leuciscus leuciscus)
Hotmedia.ee