Võldaslased (Cottidae)

Võldaslased (Cottidae) on kalade sugukond meripuugiliste (Scorpaeniformes) seltsist.

Mere- ja mageveekalad meripuugiliste seltsist. Enim on võldaslasi Vaikse ookeani põhjaosa rannikuvees, vähem Arktikas ja Põhja-Atlandis. Viie perekonna esindajad elavad Euraasia ja Põhja-Ameerika mageveekogudes, 1 liik Uus-Meremaa lähistel. 
Võldaslastel on suur ogaline pea, mis on kõhu ja selja suunas lame; jässakas keha aheneb peeneks sabavarreks; eesmine seljauim on tagumisest lühem, rinnauim suhteliselt suur. 
Soomuseid ei ole, kehal on luuplaadikesed või ogakesed, nahk tugev. 
Võldaslased söövad vähikesi, putukate vastseid ja tigusid, ka kalamarja. Väheliikuvad ja paiksed. On külmalembesed ja koevad varakevadel. Isased valvavad kudu ja värskendavad vett, vehkides rinnauimedega. 

Eesti merevees elavad merihärg, nolgus ja meripühvel. Eesti siseveekogudes, peamiselt kärestikulistes jõelõikudes ja mõnes suuremas järves ning magestunud merelahtedes elab võldas.

Sugukonda kuulub 62 perekonda ja umbes 256 liiki.

Perekonnad:

Alcichthys, kirevsarved
Andriashevicottus
Antipodocottus, lõunahärjad
Archistes
Argyrocottus
Artediellichthys
Artediellina, kõversarved
Artedielloides
Artediellus, konkssarved
Artedius
Ascelichthys
Asemichthys
Astrocottus
Atopocottus
Bero
Bolinia
Chitonotus
Clinocottus, kaldahärjad
Cottiusculus
Cottus, võldased
Daruma
Enophrys
Furcina
Gymnacanthus, kiiverhärjad
Hemilepidotus, poolsoomushärjad
Icelinus
Icelus, sarvpeakalad
Jordania
Leiocottus
Lepidobero
Leptocottus
Megalocottus
Mesocottus
Micrenophrys
Microcottus
Myoxocephalus, nolgused
Ocynectes
Oligocottus, vähehärjad
Orthonopias
Paricelinus
Phallocottus
Phasmatocottus
Porocottus
Pseudoblennius, ebakõversarved
Radulinopsis
Radulinus
Rastrinus
Ricuzenius
Ruscarius
Scorpaenichthys, marmorhärjad
Sigmistes
Stelgistrum
Stlengis
Synchirus
Taurocottus
Taurulus, meripühvel
Thyriscus
Trachidermus
Trichocottus
Triglops, triglopsid
Vellitor
Zesticelus, süvasarved

Allikad:
Võldaslased Eesti Entsüklopeedias
Family Cottidae FishBase's (juuli, 2014)
Cottidae Wikipedias (inglise)
Juuli, 2014

Vaata lisaks:

Meripühvel (Taurulus bubalis)
Nolgused (Myoxocephalus)
Võldas (Cottus gobio)
Võldased (Cottus)
Meripuugilised (Scorpaeniformes)