Meripuugilised (Scorpaeniformes)

Meripuugilised (Scorpaeniformes) on kalade selts luukalade (Osteichthyes) klassi kiiruimsete (Actinopterygii) alamklassi ahvenalaadsete (Percomorpha) ülemseltsist.

Meripuugilised on lähedased ahvenalistele. Neil on samuti uimedes ogakiired, kõhuuimed paiknevad rinnauimede all, ujupõis (kui see on olemas) pole sooltoruga ühendatud jne. Meripuugilistele on iseloomulik nn silmaaluse toe - silma all üle põse kulgeva luupõrga olemasolu, see on läbi õhukese põsenaha kergesti kombatav. Seetõttu nimetatakse meripuugilisi ka kilppõselisteks
Peaaegu kõik meripuugilised on põhjakalad või siis elavad põhja lähedal. Nende keha ja eriti pea on laiemad ja lamedamad kui ahvenalistel.

Meripuugiliste seltsi kuulub seitsme alamseltsi ümber, neist tähtsamad on pärismeripuugilised, terpuugilised, lamepealised, merihärjalised ja uimtiivalised. Seltsisisene taksonoomia ei ole üheselt määratletud - sugukondi on erinevate käsitluste põhjal 26 kuni 35, neisse kuulub kokku üle 1320 kalaliigi. Liigirohkuselt kuuluvad meripuugilised viie suurima kalade seltsi hulka.

Alltoodud alamseltside ja sugukondade loendis on eestikeelsed nimetused võetud Loomade elu 4-ndast köitest "Kalad", nende puudumisel piirdutud ladinakeelesete taksoninimedega. Võldaslaste sugukonna alamsugukonnad on samuti võetud "Loomade elu" 4. köitest, seejuures ilmneb lahknevusi süstemaatikas, sest mõned alamsugukonnad on samaaegselt loendis ka omaette sugukondadena (nt süvahärglased või sarvpeakalalased), samuti on "Loomade elu" ja Wikipedia käsitluste vahel erinevusi alamseltsidesse jaotumisel. 
 

Alamselts: Anoplopomatoidei
mustkalalased (Anoplopomatidae) [sablefish ja skilfish]

Alamselts: võldaselised (Cottoidei)
Ülemsugukond Cottoidea
Abyssocottidae [deep-water sculpins]
rüühärglased (Agonidae) [poacers]                     
Bathylutichthyidae
õlikalalased (Comephoridae) [Baikal oilfishes]
võldaslased (Cottidae) [sculpins]
pärisvõldaslased (Cottinae)
nolguslased (Myoxocephalinae)
kiiverhärglased (Gymnacanthinae)
poolsoomushärglased (Hemilepidotinae)
triglopslased (Triglopinae)
sarvpeakalalased (Icelinae)
konkssarvlased (Artediellinae)
ebakõversarvlased (Pseudoblenniinae)
vähehärglased (Oligocottinae)
dzordanhärglased (Jordaniinae)
purihärglased (Nautichthyinae)
õlihärglased (Cottocomephorinae)
süvahärglased (Abyssocottinae)
kukkhärglased (Ereuniidae) [deepwater bullhead sculpins]
juushärglased (Hemitripteridae) [sea ravens and saikfun sculpins]
Icelidae [scaled culpins]
külmahärglased (Psychrolutidae) [fatheads]
põrsashärglased (Rhamphocottidae) [grunt sculpin]
Ülemsugukond merivarblaselised Cyclopteroidea
merivarblaslased (Cyclopteridae) [lumpsuckers]
kulleskalalased (Liparidae) [snailfishes]

Alamselts: uimtiivalised (Dactylopteroidei)
uimtiiblased (Dactylopteridae) [flying gurnards]

Alamselts: terpuugilised (Hexagrammoidei)
terpuuglased (Hexagrammidae) [greenlings]

Alamselts: Normanichthyiodei
Normanichthyidae

Alamaselts: lamepealised (Platycephaloidei)
Bembridae [deepwater flatheads] 
Hoplichthyidae [ghost flatheads]
Parabembridae
Platycephalidae [flatheads]

Alamselts: pärismeripuugilised (Scorpaenoidei)
Apistidae
Aploactinidae [velvetfishes]
Caracanthidae [orbicular velvetfishes]
Congiopodidae [horsefishes ja pigfishes]
Eschmeyeridae
Gnathanacanthidae [red velvetfish] 
Neosebastidae
Pataecidae [Australian prowfishes]
rüükuklased Peristediidae 
Perryenidae 
Plectrogenidae 
meripuuklased (Scorpaenidae) [scorpionfishes]
meriahvenlased, Sebastidae [rockfishes]
Setarchidae 
näsaliklased (Synanceiidae) [stonefishes]
Tetrarogidae [waspfishes]    
merikuklased (Triglidae) [searobins]Scorpaeniformes

"Loomade elus" on ära toodud veel 2 sugukonda pärispuugiliste alamseltsist, mida Wikipedia artiklis ei nimetata:
poisehärglased (Blepsiidae)
marmorhärglased (Scorpaenichthyidae)

Meripuugiliste sugukonnad (35) tähestikuliselt FishBases's:

Abyssocottidae Agonidae Anoplopomatidae Apistidae Aploactinidae Bathylutichthyidae Bembridae Caracanthidae Comephoridae Congiopodidae Cottidae Cottocomephoridae Cyclopteridae Dactylopteridae Ereuniidae Eschmeyeridae Gnathanacanthidae Hemitripteridae Hexagrammidae Hoplichthyidae Liparidae Neosebastidae Normanichthyidae Parabembridae Pataecidae Peristediidae Perryenidae Platycephalidae Plectrogeniidae Psychrolutidae Rhamphocottidae Scorpaenidae Sebastidae Setarchidae Synanceiidae Tetrarogidae Triglidae


Allikad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpaeniformes
Scorpaeniformes Fishbase's (detsember 2013)
Loomade elu. Kalad. Tallinn, 1979.

Vaata lisaks:

Rüükuklased (Peristediidae)
Meriahvenlased (Sebastidae)
Meripuuklased (Scorpaenidae)
Merikuklased (Triglidae)
Pullukala ehk liiperkala (Liparis liparis barbatus)
Võldaslased (Cottidae)
Meriahvenad (Sebastes)
Merivarblaslased (Cyclopteridae)