Omul (Coregonus autumnalis)

Omul (Coregonus autumnalison kalaliik lõheliste (Salmonidae) sugukonna siigade (Coregonus) perekonnast.

[inglise – Arctic cisco, pollan; prantsuse – cisco arctique; saksa  – Arktische Wandermaräne; poola – omul; rootsi – omul; soome – omulsiika; vene – oмуль; innuiidi — anmagiak, kaktak, kapisilik, kraaktak, qaluhaq, quaqtak]"Omul on siirdekala. Ta turgutub Põhja-Jäämere ranniku lähedal ning läheb kudema jõgedesse Veltast (esimene jõgi Petshoorast lääne poole) Alaska ja Põhja-Kanada jõgedeni. nagu tugunil, nii on ka omulil otsseisune suu, kuid lõpusepiisid on tal rohkem (kuni 51). Seda suurt (kuni 64 cm, 3 kg) kala püütakse kõikidest Siberi jõgedest, välja arvatud Ob, kuhu ta millegi pärast ei lähe, kuigi esineb Obi lahes. Eristatakse omuli suvist (juuni-juuli) ja sügisest rännet. Jõkketulnud kalad saavad suguküpseks hilja ning koevad alles järgmisel aastal. Kalurid eristavad hästi merest tulevat rändavat omulit jões peatuvast omulist: esimene on tunduvalt rasvasem — ta sisused on paksult rasvaga kaetud, sooltoru aga täiesti tühi. Meres toitub omul suurtest vähilaadsetest — kirpvähilistest, lõhkjalalistest ning mudillaste, siiglaste, meritindi, polaartursa noorjärkudest. Sattudes kohtadesse, kus planktoni kontsentratsioon on kõrge, hakkab omul toituma planktilistest koorikloomadest. Nagu teisedki siiad, nii koeb ka omul sügisel. Sagedad on ta looduslikud värrad teiste siialiikidega — muksuni ja põzhjaniga."1

FishBase's suurimaks pikkuseks 65 cm, tavapäraseks 47 cm. Pikim eluiga 12 a.

Omuli alamliikidena on on vaadeldud ka baikali omulit ja iiri omulit, keda nüüd (pärast geneetilisi uuringuid) käsitletakse iseseisvate liikidena.

Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Coregonus autumnalis FishBase's (juuni, 2014)
Arctic cisco Wikipedias (Inglise)
Juuni, 2014
  

Vaata lisaks:

Baikali omul (Coregonus migratorius)
Siiad (Coregonus)