Kalasoomused

Kalade nahatekised, mis moodustavad kala soomuskatte. Koosnevad peamiselt sarvainest (keratiinist) ja võivad olla olla keeruka ehitusega. Soomustega on kaetud enamik kalaliike. Soomuste olemasoluga kalal kaasneb limanäärmete olemasolu.Kalasoomuseid on nelja põhitüüpi:

plakoidsoomused ehk nahahambad (kõhrkaladel nagu haid või raid)
kosmoidsoomused (vihtuimsetel ja väljasurnud kopskaladel)
ganoid- ehk vaapsoomused (näiteks luuvaablastel)
elasmoid- ehk õhiksoomused (pärisluukaladel), mis jagatakse kahte alatüüpi:
ktenoid- ehk saagsoomused
tsükloid- ehk kaarsoomused.
Viimati: juuli, 2018

Vaata lisaks:

Kalariiv
Soomuste mahavõtmine
Elasmoidsoomus ehk õhiksoomus
Ganoidsoomus ehk vaapsoomus
Kosmoidsoomus
Plakoidsoomus ehk nahahammas
Hotmedia.ee