Elasmoidsoomus ehk õhiksoomus

Elasmoidsoomusehk õhiksoomus, soomusetüüp, mis on omane pärisluukaladele. Kahekihiline, painduv, harilikult ümar või ovaalne, asetseb nahas ja katab teist soomust servaga. Õhiksoomusele tekivad kasvamise käigus aastarõngad, mille põhjal on võimalik määrata isendi vanust.

Jagatakse kaheks alamtüübiks:

Ktenoidsoomus ehk saagsoomus – ogalise välisservaga;

Tsükloidsoomus ehk kaarsoomus – tasase välisservaga.

1 Nimetatakse ka leptoidsoomuseks (inglise leptoid scales); samuti on käsitlusi, milledes elasmoid- või leptoidsoomuse mõiste puudub, ning iseseisvate soomusetüüpidena vaadeldakse ktenoidsoomust ja tsükloidsoomust.

Juuli, 2018

Vaata lisaks:

Tsükloidsoomus ehk kaarsoomus
Ktenoidsoomus ehk saagsoomus
Kalasoomused