Kalariiv

Kalariiv, vahend kala soomuse eraldamiseks. Kalalt saab soomuse maha ka noaga kaapides, kusjuures õigem on teha seda noaseljaga, kuna terapoolega kaapides võime hõlpsasti kalale sisse lõigata. Osa fileerimisnugasid ongi soomuse mahavõtmiseks hambulise seljaga – niisugune nuga on kasulik kalaretkel, kuid püsioludes on siiski etem kasutada spetsiaalset riivi.


Kalariive on erisuguse kujuga, suuremate või väiksemate, tihedamate või hõredamate „hammastega“. Vahel läheb kalariiv kergesti „umbe“ - soomused jäävad hammaste vahele ning riiv ei toimi enam. See ei tähendada tingimata, et riiv on kehv, vaid see lihtsalt ei sobi teatava suurusega soomustele. Pühendunud kalakokal võiks tegelikult olla mitu erinevat riivi, mille seast saaks valida teatud soomusega kalade jaoks parima.

Kalameeste seas on levinud riivitüüp, mis valmistatakse sakilise servaga pudelikorkidest. 3-10 metallkorki kinnitatakse väikeste vahedega (4-5 mm) ja 1-3 reas kruvidega puuklotsi külge, millel on ka mugav käepide. Toimib väga hästi. Maailmas kasutatakse ka elektrilisi soomusevõtjaid. Akutrelli otsa kinnitatavat soomuserfreesi toodab ka üks Eesti ettevõtja.


PS. Vahel on Eesti kalamehed võtnud suurema saagi korral kaladelt soomust maha survepesuri abil. Seda ei soovitaks teha kahel põhjusel: 1) ülemäärase veega solberdamise puhul imab kalaliha mõnevõrra vett sisse ka vaatamata sellele, et kalad on veel rookimata; 2) survepesuri veejuga muljub kalu sedavõrd, et purustab ka nende lihaskudesid – saame osaliselt pehmekspestud lihaga kala.

August, 2018

Vaata lisaks:

Urokotori
Kalasoomused
Soomuste mahavõtmine