Palmse pargi ja parkmetsa LKA veekogud

Palmse pargi ja parkmetsa LKA veekogud

Palmse park ja parkmets asuvad Lahemaa rahvuspargis: looduskaitseala maismaaosa suuruseks on 278,4 ha.

Looduskaitsealal asuvad veekogud:

(Palmse tiigid) VEE2003810
(Palmse tiigid) VEE2003820
Muike järv VEE2088750
Muike kraav (Paasoja) VEE1077500
Oruveski järv VEE2088740
Palmse oja VEE1077300
Pikapõllu oja (Reooja) VEE1077400
Reooja järv VEE2088780
Võsu jõgi VEE1077100

Allikas:
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Reooja järv (Põhjakalda paisjärv, 1. Oruveski paisjärv)
Oruveski järv (Oruveski 2. paisjärv)
Muike järv (Muike paisjärv, Oruveski 3. paisjärv)
Palmse tiik 2
Palmse tiik 1