Reooja järv (Põhjakalda paisjärv, 1. Oruveski paisjärv)

Reooja järv, ka Põhjakalda paisjärv, 1. Oruveski paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Palmse küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Asub Lahemaa rahvuspargis, Palmse pargi ja parkmetsa looduskaitsealal
Järve läbib Pikapõllu oja


Veepeegel 1,4 ha, kaldajoon 695 m
Valgala: 16,4 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6599968 59°31'21" N     
610956 25°57'37" E     

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2088780

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee