Oruveski järv (Oruveski 2. paisjärv)

Oruveski järv, ka Oruveski paisjärv, Oruveski 2. paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Palmse küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Võsu jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6599564

59°31'8" N

Y

610750

25°57'23" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Veepeegli pindala 3,5 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 3,6 ha, kaldajoone pikkus 1 673 m

Valgala pindala 19 km2

Registri kood VEE2088740

Oruveski paisjärv asub Palmse mõisast u 1 km põhja pool ning on seotud Palmse mõisa pargiga. Pargi rekonstrueerimine ja laiendamine algas 19. saj 40-ndail aastail. Park rajati mõisatiikide taha, looduslikku metsa, kus kasutati ära maastiku profiil, olemasolevad veekogud, jõgi oma avarate orgudega ja Oruveski paisjärv saartega. 

Oruveski järve suurel saarel oli paviljon, kus joodi kohvi. Järve ääres oli supelmajake ja kasepuust suvemaja.

Arvukate paviljonide hulgas oli järve järsul kõrgel kaldal „Brest”. See oli kunstlikult ehitatud, kolmest küljest suletud ja ainult järvele avanev varemetetaoline lehtla, mille juures viis alla orgu lai kivitrepp. Oruveski järve idakaldal nn. „Põhjakalda metsas” oli Pahleni perekonnaliikmetele pühendatud jalgtee, mille ääres olid Pahleni laste nimedega istepingid. /http://www.palmse.ee/moisapark-1/

Allikad:

www.palmse.ee/moisapark-1

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/