German (lõunaslaavi vihma- ja viljakusnukk)

German (kirillitsas Герман), lõunaslaavi vihma- ja viljakusnukk, mis kujutab surnud meest ja maetakse suvel rituaalselt omamoodi vihmaloitsuna. Komme oli tuntud Põhja-Bulgaarias ja Ida-Serbias. Viljakuskultuse tunnusena oli meesnukul väljendatud fallos, matuserituaalis osalesid ainult naised ja riituse eesmärgiks oli tuua kuival aastaajal vihma.

Bulgaarias valmistasid naised palaval päeval, sageli 12. mail, mis on õigeusu kalendri järgi Püha Germani päevaks, 20–50 cm pikkuse savikuju, mille meesjäse ulatus välja. Mõnes piirkonnas tehti German ka õlgedest, luuast või riidest. Kuju pandi puulauale või -kasti ja ümbritseti lilledega. Matuserongkäigus itketi: "German on surnud, vaene mees, ta suri põua tõttu". Olenevalt külast võis ka praost matustest osa võtta, ent kui ta taunis kommet paganlikuna, viidi matus läbi varjatult ja pimedas. German maeti jõe, tiigi või kaevu juurde ja haud on tähistati okstest ristiga. Mõnedes külades visati kuju jõkke. Kui järgnevatel päevadel vihma ei sadanud, korraldati Germani mälestusteenistusi. Serbias maeti German jõe kaldale. Kui pärast seda liiga palju hakkas sadama, kaevati German välja.

Teise vihmariitusena oli Ida-Bulgaarias tuntud paparuda nimeline tseremoonia: orvuks jäänud tüdruk mässiti rohelistesse taimedesse ja teda juhiti majast majja; teda saatvad naised tantsisid ja laulsid vihma palumise laule, mille eest neile anti süüa. Serbias nimetati seda traditsiooni dodolaks ja Rumeenias caloianiks. Mõnes Bulgaaria piirkonnas oli see komme seotud Germani matuseriitusega, kuid neid riitusi viidi läbi ka eraldi.

Kolmanda vihmariitusena tunti Loode-Bulgaarias zmej minemakihtamist. Kui arvati, et külas peitub kusagil draakon (zmej), kes takistab vihmapilvede kogunemist, siis tulid täiesti alasti mehed öösel hangude ja teivastega külatänavale ning käisid kogu küla läbi, torkides ja lüües kõiki paiku, kus draakon võis ennast peita. Seejärel mindi üheskoos jõkke ujuma.

Kolm eeltoodud vihmariitust põhinevad erinevatel maagilistel ideedel. Põua tõttu surema pidanud German peaks veenma karmi jumalat olema inimestega leebe ja andma neile vihma, selles riituses on rahvakristluse jooni. Paparuda tseremoonias on „vihmatüdruk“ vahendajaks inimeste ja jumala vahel sarnaselt sellele nagu see toimub näiteks ka Lõuna-Kaukaasia rahvastel (vt Gudil, Duduk, Pešapaj) ja selles võib näha jälgi kunagi austatud vihmajumalast või -jumalannast. Zmej peletamine on seotud paganliku ettekujutusega draakonitena personifitseeritud loodusjõududest.

Allikas: Wikipedia

Juuni, 2023

Vaata lisaks:

Pešapaj ja Gunu (lesgide vihmariitused)
Gudil ja Zemirej (mägijuudi vihmariitus ja vihmajumal)
Gudil / Gudi / Gudu / Godei / Pešapai / Zjuvil / Duduk (vihmariitus ja -olend Lõuna-Kaukaasias)
Duduk (talõši vihmajumalus)