Gudil / Gudi / Gudu / Godei / Pešapai / Zjuvil / Duduk (vihmariitus ja -olend Lõuna-Kaukaasias)

Gudil ehk Gudi ehk Gudu ehk Godei ehk Pešapai ehk Zjuvil ehk Duduk, vihmaolend ja -riitus Lõuna-Kaukaasias. Gudili, Gudi, Gudu või Godei nime all tundsid mütoloogilist olendit sellised rahvad nagu tabassaraanid, taatlased, rutulid, tsahhid, lesgid ja mägijuudid. Lesgidel oli ta tuntud ka kui Pešapai ning mägijuutidel kui Zemirei. Lakidel kandis olend nime Zjuvil, talõššidel nime Duduk.

Tegemist on kunagise jumalaga, kelle kultuse jäljed säilisid riitustes, millega vihma kutsuti. Need riitused toimusid reeglina kevadel, kui seeme oli mulda pandud ja põllud vajasid vett. Peamiselt lastest koosnev protsessioon käis läbi kogu küla lauldes Gudili laulu ja kogudes talle andameid. Protsessiooni ees kanti Gudili kuju või siis kõndis seal Gudili kujutav mees või noormees, kes oli kaetud roheliste okstega.

Samasugust riitust viidi läbi ka siis, kui sooviti liigrohkete vihmasadude lõppemist.

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Dodola ja Perperuna (Balkani vihmajumalad ja -riitused)
German (lõunaslaavi vihma- ja viljakusnukk)
Pešapaj ja Gunu (lesgide vihmariitused)
Gudil ja Zemirej (mägijuudi vihmariitus ja vihmajumal)
Musta-Gudarg (inguši vihmajumalus)
Duduk (talõši vihmajumalus)