Apam Napat (Indo-Iraani vee- ja tulejumalus)

Apam Napat, vee- ja tulejumalus Indo-Iraani panteonis. Sanskriti, avestade ja vana-pärsia keeles on nime tähenduseks 'vee laps' või 'vee lapselaps'. Hinduismis on Apām Napāt magevee, näiteks jõgede ja järvede jumal, ent Rigvedas on teda puhuti kirjeldatud ka kui veest sündiva tule jumalat Agnit. Ka zoroastrismis on Apąm Napāt veejumalus, kuid algselt oli ta zoroastrismi peamisi jumalusi, loojajumal, kelle rolli võttis üle ainujumal Ahura Mazda – Apam Napat asendus suures osas jumalanna Anahitaga, kes on Ahura Mazda üheks esinemisvormiks.

Mõnede käsitluste põhjal pole Apam Napat üksikjumal, vaid mitmete jumalate ühisnimi. Peetakse tõenäoliseks ka tema seotust etruski Nethunsi ja rooma Neptunusega, samuti keldi-rooma-briti Nodensi ja keldi-iiri Nechtaniga.

On oletatud, et sõna 'nafta' tuleneb Apam Napati nimest. Vanakreeka νάφθα (náphtha) ja vanapärsia naftaʰ on tõenäoliselt laenatud akadi keelest: napâṭu, nabâṭu - 'särama', 'leegitsema'.

Osutamine veest sündivale tulele, nagu seda on nii Apam Napatii kui ka Agnit puudutavates tekstides, võis algselt viidata läbi vee pinnale kerkinud maagaasi- või naftaleekidele, nagu näiteks Bakuu lähedal Surakhanys asuvas tuletemplis.

Allikad: Wikipedia; religion.fandom.com/wiki/Apam_Napat

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Tištria / Roozahang / Tir (zoroastrismis vihmasadude ja viljakuse jumalus)
Nechtan (keldi-iiri jumalus)
Nethuns (etruski vetejumal)
Ahurani (veejumalikkus zoroastrismis)
Anahita / Nahid / Anaitis (iidne Pärsia jumalanna; ka veejumalanna)
Neptunus (rooma jumal)